پیام مدیریت

پس از سپری نمودن بیست و سه سال فعالیت مستمر در حوزه آموزش، شاید بهترین پیام تکرار جملات گرانقدر اساتید علم مدیریت باشد. تا همه ما به دقت به این پیام ها، تغییر و بهبودی در مسیر کاری خود ایجاد نمائیم :

http://www.apicom.ir/admin/Files/Upload/photo.jpg
  • شرط اول و نخست موفقیت، شناخت توانایی های ذاتی خویش است.
  • فلسفه مدیریت باید ثابت بماند، اما روش ها و طرح ها باید به طور مستمر نوسازی شوند.
  • مدیر تنها زمانی نیرو مند خواهند بود، که به دو ستون همزاد، راستگویی و اعتماد تکیه داشته باشند.
  • بنیان فلسفه مدیریت روح فروتنی است.
  • مذهب و فعالیت های اقتصادی، دو چرخ ماشین تمدن بشری هستند.
  • محل کار یک مرکز آموزشی برای رشد اخلاق فردی و ارتقاء سطح مهارت های فنی و تخصصی است.
  • باید بدانیم که خود، مسئول اشتباهات و شکست هایمان هستیم.
  • کارکنان از تشخیص شایستگی های خود خوشنود میشوند.

با احترام
علی یاوری
مدیرعامل

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی