ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه توسعه بازارهای صادراتی به کشورهای هدف

مهمترین فعالیت این بخش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشورهای عراق و افغانستان به شرکت ها و نهادهای فعال ایرانی می باشد .

هدف این امر، توسعه بازارهای صادراتی و حضور فعال شرکت های ایرانی به ویژه در بخش های مختلف فنی و مهندسی در کشورهای همسایه می باشد .

در این بخش، معرفی فرصت های تجاری، پـروژه های سرمایه گذاری و نیز شرکت در مناقصه های بین المللی، انجام می گیرد.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی