دومین همایش صادرات به افغانستان 1383/03/28

نظر به اهمیت بازار افغانستان و وجود مزیت های تجاری فراوان بین دو کشور، همایش دوم صادرات به افغانستان با حمایت و پشتیبانی دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن طراحی و اجراء شد. در این همایش تلاش گردید با دعوت از مسئولین دو کشور در بخش مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت به اطلاع رسانی کاربردی جهت توسعه صادرات پایدار به افغانستان اقدام شود.

محورهای اصلی همایش:

–  نظری به تجارت افغانستان

–   مکانیزم سرمایه گذاری های خارجی درافغانستان

–  تسهیلات بازرگانی در افغانستان

–  بررسي چگونگي عملكرد بخش هاي صنعت و تجارت  و خدمات ايران جهت حضور مؤثر و مستمر درافغانستان  و راهكارهاي اجرائي

بررسي موانع و مشكلات زير ساختي براي ورود و توسعه تجارت به افغانستان

 
سخنرانان همایش:

–  آقای دکتر مشاهد: سفیر کبیر افغانستان در تهران  

–  آقای احمد قاسمی: مدیر کل صادرات وزارت صنایع

–  آقای حاج احمد کمیل: وابسته بازرگانی افغانستان در ایران

–  آقای ناصر ابراهیمی: مدیر کل صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

–  آقای سیدکمال سید علی: مدیر صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

–  خانم یونسی: سرپرست معاونت اجرایی صندوق ضمانت صادرات

–  آقای غفاری: سرپرست میز افغانستان در مرکز توسعه صادرات

–  خانم علیرضائی: معاون سازمان صنایع ومعادن استان خراسان

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی