مشاوره سرمایه گذاری پروژه های ویژه کشورهای اروپایی (آلمان و اتریش)

با توجه به عضویت این شرکت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و ارتباطات ده ساله با کشور آلمان در زمینه های همکاری های آموزشی به ویژه در حوزه های بازار سرمایه و از سوی دیگر شناخت کافی از پروژه هایی که اولویت ویژه در نزد دولت آلمان و اتحادیه اروپا دارند تلاش نموده تا با وجود محدویت های بین المللی، لیکن مسیری قانونی و مطمئن جهت مشارکت در برخی از پروژه های ویژه و خاص در کشور آلمان برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم سازد.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی