چهارمین همایش صادرات به افغانستان 1385/06/09

باتوجه به برگزاری همایش های قبلی و اعزام هیئت های تجاری مختلف به افغانستان و بررسی میدانی انجام شده طی فعالیت های یاد شده و نظر به تغییراتی که بعضأ در قوانین و مقررات تجاری وسرمایه گذاری افغانستان به وجود آمده بود، ضرورت انتقال این تجارب وارائه آخرین شرایط قانونی تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان دلیل اصلی طراحی این همایش بود که با حضور بیش از 100 تن از مدیران ارشد شرکت های صادراتی همراه بود.


محورهای اصلی همایش:

–  آخرین وضعیت تجارت بافغانستان

–   مکانیزم سرمایه گذاری های خارجی درافغانستان

–  تسهیلات بازرگانی در افغانستان

–   بررسي عملکرد ونقش گمرک، بانکها، صندوق ضمانت صادرات، سفارت های دو کشور و سایر نهاد های زیر ربط

–   بررسي موانع و مشكلات زير ساختي براي ورود و توسعه تجارت به افغانستان

–   راهکارهای اجرائی در توسعه روابط تجاری بین دو کشور


سخنرانان همایش:

–   آقای مهندس اسفندیاری :مدیر کل صادرات وزارت صنایع و معادن

–   آقای عبدالعزیزنادر: کنسول تجاری افغانستان در تهران  

–    آقای ناصر ابراهیمی: سرپرست معاونت امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

–    آقای دکتر قربان: نماینده تجار افغانی

–    آقای سید کمال سید علی: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران

–    آقای مظفر علیخانی: دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان

–    آقای منصور تفضلی: رئیس هیئت نظارت بانک آرین افغانستان

–    آقای حاجی کلاخان نورزهی: نماینده تجار افغانی

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی